Rector of the Jan Kochanowski University of Kielce prof. dr hab. Stanisław Głuszek Rector of the Jan Kochanowski University of Kielce
prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Rector@ujk.edu.pl
 
Deputy Rector for Science prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka Deputy Rector for Science
prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka
Deputy.Rector.for.Science@ujk.edu.pl
 
Deputy Rector for Science prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka Deputy Rector for Education
dr hab. Barbara Gawdzik prof. UJK
Deputy.Rector.for.Education@ujk.edu.pl
 
Deputy Rector for Development dr hab. Jarosław Karpacz prof. UJK Deputy Rector for Development and Finance
prof. dr hab. Jarosław Karpacz
Deputy.Rector.for.Development.and.Finance@ujk.edu.pl
 
Deputy Rector for Medical Affairs dr hab. Dorota Kozieł prof. UJK Deputy Rector for Medical Affairs
dr hab. Dorota Kozieł prof. UJK
Deputy.Rector.for.Medical.Affairs@ujk.edu.pl