Rector of the Jan Kochanowski University of Kielce prof. dr hab. Stanisław Głuszek Rector of the Jan Kochanowski University of Kielce
prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Rektor@ujk.edu.pl
 
Deputy Rector for Science prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka Deputy Rector for Science
prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka
Prorektor.ds.Nauki@ujk.edu.pl
 
Deputy Rector for Science prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka Deputy Rector for Education
dr hab. Barbara Gawdzik prof. UJK
Prorektor.ds.Dydaktyki@ujk.edu.pl
 
Deputy Rector for Development dr hab. Jarosław Karpacz prof. UJK Deputy Rector for Development
dr hab. Jarosław Karpacz prof. UJK
Prorektor.ds.Finansow@ujk.edu.pl
 
Deputy Rector for Medical Affairs dr hab. Dorota Kozieł prof. UJK Deputy Rector for Medical Affairs
dr hab. Dorota Kozieł prof. UJK
Prorektor.ds.Medycznych@ujk.edu.pl