2nd cycle studies/  Master degree programmes/ studia II stopnia

Full-time studies/ studia stacjonarne

 1. Administration/ Administracja
 2. Applied Linguistics/ Lingwistyka stosowana
 3. Biology/ Biologia
 4. Biotechnology/ Biotechnologia
 5. Chemistry/ Chemia
 6. Cosmetology/ Kosmetologia
 7. Economics/ Ekonomia
 8. Education/ Pedagogika
 9. English Studies/ Filologia angielska
 10. Environmental Protection/ Ochrona Środowiska
 11. Finance and Accounting/ Finanse i rachunkowość
 12. Geography/ Geografia
 13. German Studies/ Filologia germańska
 14. History/ Historia
 15. International Relations/ Stosunki międzynarodowe
 16. Journalism and Communication/ Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 17. Management/ Zarządzanie
 18. Mathematics/ Matematyka
 19. Midwifery/ Położnictwo
 20. Music Education/ Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 21. National Security/ Bezpieczeństwo narodowe
 22. Nursery/ Pielęgniarstwo
 23. Physics/ Fizyka
 24. Physical Education/ Wychowanie fizyczne
 25. Polish Studies/ Filologia polska
 26. Political Sciences/ Politologia
 27. Public Health/ Zdrowie publiczne
 28. Russian Studies/ Filologia rosyjska
 29. Social Work/ Praca socjalna
 30. Visual Arts/ Sztuki plastyczne
 31. Visual Arts (English language programme)

Part-time studies/ studia niestacjonarne

 1. Administration/ Administracja
 2. Biology/ Biologia
 3. Chemistry/ Chemia
 4. Cosmetology/ Kosmetologia
 5. Economics/ Ekonomia
 6. Education/ Pedagogika
 7. English Studies/ Filologia angielska
 8. Finance and Accounting/ Finanse i rachunkowość
 9. Geography/ Geografia
 10. History/ Historia
 11. International Relations/ Stosunki międzynarodowe
 12. Journalism and Communication/ Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 13. Management/ Zarządzanie
 14. Midwifery/ Położnictwo
 15. National Security/ Bezpieczeństwo narodowe
 16. Nursery/ Pielęgniarstwo
 17. Physical Education/ Wychowanie fizyczne
 18. Polish Studies/ Filologia polska
 19. Political Science/ Politologia
 20. Social Work/ Praca socjalna