1st cycle studies/  Bachelor degree programmes/ studia I stopnia licencjackie

Full-time studies/ studia stacjonarne

 1. Administration (English language programme)
 2. Administration/ Administracja
 3. Applied Criminology/ Kryminologia stosowana
 4. Applied Linguistics/ Lingwistyka stosowana
 5. Biology/ Biologia
 6. Biotechnology/ Biotechnologia
 7. Chemistry/ Chemia
 8. Cosmetology/ Kosmetologia
 9. Design/ Wzornictwo
 10. Dietetics/ Dietetyka
 11. Economics/ Ekonomia
 12. Education/ Pedagogika
 13. Emergency Medical Services/ Ratownictwo medyczne
 14. English Studies/ Filologia angielska
 15. Environment Protection/ Ochrona Środowiska
 16. Finance and Accounting/ Finanse i rachunkowość
 17. Geography/ Geografia
 18. German Studies/ Filologia germańska
 19. History/ Historia
 20. International Relations/ Stosunki międzynarodowe
 21. Journalism and Communication/ Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 22. Logistics/ Logistyka
 23. Management/ Zarządzanie
 24. Management in Public Policies/ Zarządzanie w politykach publicznych
 25. Mathematics/ Matematyka
 26. Midwifery/ Położnictwo
 27. Music Education/ Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 28. National Security Studies/ Bezpieczeństwo narodowe
 29. Nursery/ Pielęgniarstwo
 30. Physical Education/ Wychowanie fizyczne
 31. Polish Studies/ Filologia polska
 32. Public Health/ Zdrowie publiczne
 33. Russian Studies/ Filologia rosyjska
 34. Scandinavian Studies (English language programme)
 35. Social work/ Praca socjalna
 36. Speech Therapy/ Logopedia ogólna
 37. Tourism and Leisure/ Turystyka i rekreacja/  
 38. Visual Arts (English language programme)
 39. Visual Arts/ Sztuki plastyczne

Part-time studies/ studia niestacjonarne

 1. Administration/ Administracja
 2. Applied Criminology/ Kryminologia stosowana
 3. Biology/ Biologia
 4. Chemistry/ Chemia
 5. Cosmetology/ Kosmetologia
 6. Dietetics/ Dietetyka
 7. Economics/ Ekonomia
 8. Education/ Pedagogika
 9. Emergency Medical Services/ Ratownictwo medyczne
 10. English Studies/ Filologia angielska
 11. Environmental Protection/ Ochrona środowiska
 12. Finance and Accounting/ Finanse i rachunkowość
 13. Geography/ Geografia
 14. History/ Historia
 15. International Relations/ Stosunki międzynarodowe
 16. Journalism and Communication/ Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 17. Logistics/ Logistyka
 18. Management/ Zarządzanie
 19. Management in Public Policies/ Zarządzanie w politykach publicznych
 20. National Security/ Bezpieczeństwo narodowe
 21. Physical Education/ Wychowanie fizyczne
 22. Polish Studies/ Filologia polska
 23. Speech Therapy/ Logopedia ogólna
 24. Tourism and Leisure/ Turystyka i rekreacja