JKU Collegium Medicum.

Potrzeba Szpitala Uniwersyteckiego

W liście czytamy między innymi: „Od III roku studiów na kierunku lekarskim wyjątkowe znaczenia nabierają zajęcia prowadzone w klinikach i oddziałach klinicznych. Optymalne warunki do prowadzenie ww. zadań są spełniane w szpitalach klinicznych, będących bazą własną uczelni”. Wojciech Maksymowicz podkreśla, że takie rozwiązanie jest rekomendowane przez rektorów uczelni medycznych i korzystnie wpływa na jakość kształcenia przyszłych lekarzy.

Prof. dr hab. Stanisław Głuszek od kilku lat zabiega o utworzenie szpitala klinicznego. Podkreślił to w przemówieniu wygłoszonym podczas przekazania władzy i insygniów rektorskich. – Intensywnie będę się starał o utworzenie Szpitala Uniwersyteckiego, który zwiększy potencjał medyczny i naukowy regionu – mówił prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor UJK.

Przypomnijmy, że od 2015 roku działa na naszej uczelni kierunek lekarski, a pierwsi absolwenci tego kierunku w Collegium Medicum UJK pojawią się w połowie 2021 roku.

Kopia listu prof. Wojciecha Maksymowicza, sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.